28/04/2015
מבצע "ויטמין
C
קיץ 2015 "
לחץ למעבר לתקנון ההגרלה


11/2013
משלחת משקי רביה מישראל בחסות פיור סוכנויות - ביקור במעבדה לעופות בקטלוניה  

לחץ למעבר לתמונות 
בפייסבוק


חברת פיור סוכנויות בע"מ שמחה להודיע על פתיחת האתר החדש בפייסבוק -  למעבר לאתר החדש בפייסבוק -  לחץ כאן

 

סיפרפקט 200 לפני ואחרי 
לחץ כאן למעבר לתמונות


סיד 2000 לפני ואחרי
לחץ כאן למעבר לתמונות
 

צ'יקן אנמיה


1.שם וכתובת של בעלי הרשאת השיווק ושל בעלי הרשאת הייצור האחראיים לייצור סדרתי, במקרה והם שונים
 
Lohmann Animal Health GmbH, רחוב Heinz-Lohmann 4, 27472 קוקסהבן, גרמניה
 
2. שמו של המוצר הרפואי הווטרינרי
 
AviPro THYMOVAC
תרכיב מיובש בהקפאה לשימוש במי שתייה.
 
3. הצהרה על הרכיבים הפעילים ומרכיבים נוספים
 
מנה אחת כוללת:
 
חומר פעיל:
נגיף אנמיה מדבקת בתרנגולות (CAV) חי, זן Cux-1: מינימום 104.5 TCID50*.
*TCID50 = tissue culture-infectious dose 50%: זהו טיטר הנגיף הנחוץ להדבקה של 50% מתרביות התאים המחוסנות.
 
מערכת פונדקאית: ביצי תרנגולת SPF מעוברות (נטולות פתוגנים ספציפיים).
מראה התרכיב: מיובש בהקפאה, צבע בין אדום לחום.
 
4. התוויות
 
מיועד להגנה על תרנגולות הרבייה המחוסנות כנגד התפרצות נגיף האנמיה המידבקת וכנגד הדבקת הביצים המוטלות בנגיף.
 
מיועד להגנה פאסיבית המוענקת לצאצאים כנגד סימנים קליניים, פצעים ופגיעות של נגיף האנמיה המידבקת. הגנה עבור הצאצאים מובטחת לפרק זמן של עד כ-51 שבועות לאחר חיסון תרנגולת הרבייה, ואפרוחים מוגנים החל מגיל יום (כפי שמודגם בניסוי).
קוד ATCvet: מספר QI01AD04.
 
5. התוויות נגד
 
נא לא להשתמש על עופות חולים.
 
6. תופעות לוואי
 
אין.
אם הינך שם לב להשפעות רציניות או לתופעות שלא מוזכרות בעלון זה, אנא יידע את הרופא הווטרינרי שלך.
 
7. זן יעד
 
עופות (תרנגולות רבייה החל מגיל 8 שבועות).
 
8. מינון לכל זן, דרכי ושיטות חיסון
 
מתן החיסון יתבצע דרך מי השתייה לאחר מהילה.
יש צורך לחסן כל עוף במנה אחת (מינימום 104.5 TCID50/לעוף).
נא לחסן החל מגיל 8 שבועות, לפחות 6 שבועות לפני תחילת תקופת ההטלה.
 
מינון ושימוש:
 
מתן חיסון דרך מים:
    –      קבע את כמות מנות החיסון ואת כמות המים החוצים (ראה מטה). נא להימנע מחלוקה של
            בקבוקונים גדולים כדי לחסן יותר מלול אחד או מערכת מים אחת, כיוון שדבר זה עלול להוביל
            לטעויות ערבוב.
    –      נא וודא שמי השתייה וכל מערכת הצינורות, הצנרת, השקתות ומתקני השתייה נקיים באופן
            יסודי ונטולים כל זכר לחומרי חיטוי, חומרי ניקוי וכדומה.
    –      נא להשתמש במים קרים וטריים, עם עדיפות למים נטולי כלור ונטולי יוני מתכת. ניתן להוסיף
            למים אבקת חלב רזה דלת-שומן (אחוז שומן הנמוך מ-1%) בכמות של 2 עד 4 גרם לכל
            ליטר מים, או חלב רזה (20 עד 40 מיליליטר לכל ליטר מים) כדי לשפר את איכות המים
            ולשפר את יציבות הנגיף. יש לעשות זאת לפחות 10 דקות לפני מהילת החיסון במים.
    –      פתח את אמפולת החיסון בתוך המים וערבב את התוכן ביסודיות. יש לדאוג לרוקן את
            האמפולה באופן מוחלט על-ידי שטיפתה בתוך המים.
    –      נא אפשר צריכת מים לפני מתן החיסון כך שכמויות המים במתקני השתייה תהיינה נמוכות.
            יש לרוקן את כל הצינורות ממים רגילים, כך שמתקני השתייה יכילו רק מים מהולים עם חיסון.
            אם עדיין קיימים מים לפני מתן החיסון, נקז את הצינורות.
    –      החל את החיסון במשך כשעתיים, ובפרק זמן זה וודא שכל העופות שותים. התנהגות השתייה
            של עופות משתנה, וייתכן שיהיה צורך למנוע מתן מים באתרים מסוימים לפני מתן החיסון כדי
            להבטיח שכל העופות ישתו במהלך פרק זמן החיסון.
    –      יש לתת לכל עוף חיסון יחיד של מנה אחת.
    –      באופן אידיאלי יש לתת את החיסון בכמות המים הנצרכת על-ידי עופות בפרק זמן של עד
            כשעתיים.
    –      החל את החיסון המהול במים קרים וטריים בקצב מרבי של 1000 מנות חיסון לכל 40 ליטר
            מים, עבור 1000 עופות. אם קיים ספק, מדוד את צריכת המים של העופות יום לפני מתן
            החיסון.
    –      נא לתת את החיסון המהול לעופות באופן מיידי.
    –      נא וודא שלעופות אין גישה למים נטולי חיסון במשך פרק זמן החיסון.
 
נא עקוב אחר ההוראות למתן החיסון באופן נכון כך שכל העופות תקבלנה את המינון הנכון. חיסון בלתי מספיק עלול להוביל ליעילות מופחתת.
 
9. עצות למתן החיסון באופן נכון
 
נא לא לתת את החיסון לעופות בתקופת הטלה, ולא מאוחר יותר מ-6 שבועות לפני תחילת תקופת ההטלה.
נא להימנע ממתח לפני, במהלך ואחרי מתן החיסון.
נא להשתמש בכל תכולת הבקבוקים בבת אחת.
 
10. תקופת היגמלות
 
אפס ימים.
 
11. אמצעי זהירות מיוחדים לאחסנה
 
נא לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים.
נא לאחסן במקרר (בטמפרטורה של 2°C עד 8°C). נא להרחיק מאור שמש ישיר. נא לא להקפיא.
נא לא להשתמש במוצר וטרינרי זה לאחר תאריך התפוגה אשר מוצהר על גבי התווית.
 
חיי מדף לאחר מתן החיסון בהתאם להוראות: עד שעתיים.
נא להרחיק את החיסון המהול במים מאור שמש ישיר, ולשמור עליו מטמפרטורה של למעלה מ-25°C. נא לא להקפיא.
 
12. אזהרות מיוחדות
 
אמצעי זהירות מיוחדים לשימוש בבעלי חיים
יש לתת את החיסון החל מגיל 8 שבועות ואילך, אולם לא מאוחר מ-6 שבועות לפני תחילת תקופת ההטלה כדי להבטיח התפתחות של חסינות הגנתית לפני פרק זמן ההטלה. נגיף החיסון עלול להתפשט לעופות לא מחוסנים, מאחר שהוא נפלט בצואה במשך פרק זמן של 14 ימים לפחות. מאחר והנגיף עלול לגרום לסימפטומים קליניים בעופות מאוד צעירים, יש למנוע הדבקה של עופות לא מחוסנים. נא למנוע הדבקה של תרנגולות בתקופת הטלה, של תרנגולות המתקרבות לתקופת ההטלה ושל עופות צעירים מתחת לגיל שלושה שבועות. אין להשתמש בחיסון באתרים מרובי גילאים.
נגיף החיסון עלול להימצא באיברים ורקמות שונות בין יום 7 ליום 49 לאחר מתן החיסון.
 
נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים על-ידי האדם שנותן את המוצר הווטרינרי הרפואי לחיות
החיסון מכיל נגיף חי, לכן יש לנקוט אמצעי זהירות (לדוגמא: לבישת כפפות, הגנה על העיניים, שטיפה וחיטוי ידיים וכדומה) כדי להימנע מהדבקה, למשל על-ידי טפטוף או שפיכה.
יש לנקוט אמצעי זהירות בטיפול בצואת העופות, מכיוון שנגיף החיסון עלול להימצא בצואה במשך פרק זמן של 14 ימים לפחות.
יש לשטוף ולחטא את הידיים ואת הציוד לאחר השימוש.
 
הטלה
נא לא להשתמש על תרנגולות בתקופת הטלה, ולא מאוחר יותר מ-6 שבועות לפני תחילת תקופת ההטלה.
 
אינטראקציה עם מוצרים רפואיים אחרים, וצורות אחרות של אינטראקציה
אין מידע קיים על בטיחות ויעילות החיסון כאשר נעשה בו שימוש במקביל למוצרים וטרינריים רפואיים אחרים. בהתאם לכך יש לבצע החלטה בנוגע לשימוש בחיסון זה לפני או אחרי שימוש במוצר רפואי וטרינרי אחר, ולהחליט על כל מקרה לחודו.
 
מנת-יתר (סימפטומים, הליכי חירום, נוגדנים)
לא נצפו תופעות לוואי לאחר מתן החיסון בכמות הגדולה פי 10 מהכמות הרגילה.
 
אי התאמות
נא לא לערבב עם מוצרים רפואיים אחרים.
 
13. אמצעי זהירות מיוחדים להפטרות ממוצרים שלא נעשה בהם שימוש או מוצרי פסולת, אם קיימים
 
נא לשאול את הרופא הווטרינרי איך להיפטר מחיסונים שלא בשימוש. אמצעים אלה יכולים לעזור להגן על הסביבה.
 
14. תאריך בו עלון החבילה אושר לאחרונה
 
ספטמבר 2013.
 
15. מידע נוסף
 
לשימוש על בעלי חיים בלבד.
 
לשיווק אך ורק על פי מרשם מרופא וטרינר.
 
טבע רכיבי החבילה העיקריים:
החיסון זמין בגדלי החבילות הבאים:
קופסא המכילה 1 או 10 בקבוקי זכוכית מסוג Type-1 עם 500, 1000, 2500, 5000 או 10000 מנות בכל בקבוק. פיקוק בקבוקים אלה נעשה מחומר אלסטומרי בוטיל-כלורידי והם נאטמים עם מכסה אלומיניום נקרע.
ייתכן שלא כל גדלי החבילה ישווקו.
 
חיסון של להקת תרנגולות רבייה גורם לחסינות כנגד הדבקות הנגרמות מנגיף האנמיה המידבקת בתרנגולות. חיסון זה מונע פליטה של הנגיף, ומונע התפשטות אנכית של הנגיף לביצים, והתפשטות אופקית דרך הצואה. תרנגולות רבייה מחוסנות בגיל כזה שנגיף האנמיה המידבקת אינו גורם לסימפטומים קליניים. מטרת החיסון היא להעביר נוגדים מצד האם לצאצאים כדי להגן על הצאצאים מהדבקה בתקופה של בין הבקיעה לבין התפתחות החיסוניות שלהם בפני נגיף האנמיה המידבקת.

 

 
 
                                       
חנות וירטואלית